Skip to content

印光大師:不傷蟲蟻、使蟲蟻遠離的妙法

印光大師:不傷蟲蟻、使蟲蟻遠離的妙法

接手書,備悉。汝所附問之事,實為貴地沐佛法之漸。
以貴地人以橘為出產,倘能以至誠心持《大悲咒》,咒淨水一百八遍。然後,持此水向橘樹灑之,隨行、隨念咒、隨灑。其蟲縱有,決不至太甚。倘極其恭敬至誠,當可不生。


如不會《大悲咒》,念《准提咒》,或《往生咒》,或《心經》,皆可。
即全不會,但至誠念「南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩」一萬聲(預先供淨水一碗,念畢向樹灑之)。
去時,隨行、隨念;至樹處,隨行、隨念、隨灑。
倘肯日日常念,或在樹林周圍念,其樹必定茂盛繁實。世間人不知「道」,唯知利。果能依此,不生蟲,多結果實,則人皆肯念矣。若有蟲,則難令不捕。須令其不生,乃根本解決法。生而不捕,斷做不到。凡事順人情,則易從。逆人情,則不從。
汝先作此法,倘真靈,然後以此勸其一鄉,則一鄉便可通沐佛化。至於宣講,甚好。然須有有工夫之人。若事務煩劇,何暇宣講。欲化導一鄉,宜先從此事起。所謂法不孤起,必有因緣,方能發起也。
凡修行人,必要心地好。心地好,再加以恭敬至誠,斷無不靈者。心地不好,又不恭敬,既無有感,何能得應?此事理所必然者,祈慧察是幸。
若常念,不必並「大慈大悲救苦救難」念,但念「南無觀世音菩薩」即已。凡怨業病,醫不能治者,及犯鬼、犯狐,念之,即可解消遣散。凡刀兵、水火、惡獸、惡人等危險,若至誠念之,即有大轉捩。
若心不至誠,兼有疑惑不信之心,及心存惡念,欲成就惡事者,則無效驗。汝果能真實如是行,如是化導,則汝鄉便可「家家觀世音,人人彌陀佛」,為佛鄉矣!
(灑大悲水)臭蟻迴避
無錫淨業社,於民國二十五年起,在崇安寺大雄寶殿,開念佛道場,宏揚佛法。不意事變時,大殿被毀,道場移至北禪寺。庭中,有大樹二棵,尤多臭蟻。念佛時,每集頭面,偶一不慎,難免殺業。社友苦之。餘至靈岩,稟告印師。
師云:此地樹上,亦多臭蟻。日前,曾將大悲水灑之,蟻已他去矣!錫社亦可如法而行,必能有效也。餘歸,而告之道友。遂於社期念佛時,將印師大悲水,環樹灑之。從此,社中無有臭蟻之患矣!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料